Team 

Lyngemetoden

Lyngemetoden er et Struktureret Træningsprogram i personlige- og sociale færdigheder. Mød vores dygtige undervisere og instruktører

Søren Lynge

CEO, Founder

Ekspert i positiv Psykologi og Mental Sundhed. Grundlægger og udvikler af Lyngemetoden. Mental Træner, Foredragsholder, Forfatter og forsker i Positiv Psykologi.

Søren Lynge er centerchef på CKU, “Center for Kognitiv Udvikling”, der gennem 20 år har udviklet og samlet på evidensbaserede mentale værktøjer, som har vist sig at have stor effekt, når det kommer til at lave positive forandringer i menneskers liv.

Har en international Bachelor i Pædagogik med en psykologisk overbygning. Har læst psykologi i 10 år. Forfatter til over 10 bøger og afholdt over 4.500 foredrag i Positiv Psykologi. 

Britt Larsen

Britt har mere end 30 års leder -og undervisningserfaring både professionelt og i sin fritid. Hun har haft dobbeltkørende karriere indenfor reklamebranchen og vundet WM guld i karate og været aktiv i 15 år på det Danske Karatelandshold. Som den højeste gradueret kvinde på verdensplan 

(7. dan), træner  Britt i dag hos nogle af verdens dygtigste mestre og underviser i hele verden. 

Har din virksomhed en interesse i at dine medarbejdere og kollegaer skal komme mentalt sundt hen over julen og Corona krisen –  kan vi bidrage med konkrete og virksomme redskaber.

I følge WHO er mentale lidelser som overtænkning, stress, angst og depression den største trussel mod vores velfærd og dermed mod landets virksomheder. Undgå din bundlinje rammes pga. nedsmeltet energi og sygdom hos personalet og ikke mindst pga. menneskelige kriser.

Britta Tønnies

Underviser

Under vores instruktøruddannelse bruger vi Britta som underviser.

Psykolog, Cand. Psych. Aut.

Uddannet på Århus Universitet. ​

Medlem af Dansk Psykologforening.

Medlem af Dansk Selskab for Spiseforstyrrelser.

Morten Bakke

CEO / Cand.merc. / Business & Human Developer.

Certified at Everything DiSC® and The Five Behaviors of a Cohesive Team™ Master Practitioner NLP coach in DK Founder and consultant at LP-International. Accomplished executive with +25 years of management experience in the salestraining, coaching and leadership. From an industry perspective; Entrepreneurship, sales coaching, workshops, fasilitating, training, human developer, startups • Web content management (WCM), Enterprise Feedback Management (EFM), • Networking, Web Developement, E-mail campagnes - Googel Ads, SEO, Magento e-Commerse.

Tina Jung Møller

Underviser

Tina har arbejdet 20 år i Kriminalforsorgen, i forskellige stillinger, og har bred erfaring med undervisning, misbrugsbehandling, ledelse, tværfagligt samarbejde og i at skabe positive forandringer med mennesker på kanten. Haft mange kurser og uddannelser indenfor resocialiserende behandlingsprogrammer, supervision, kommunikation, psykoterapi, gruppedynamik og mestringsstrategier. Er netop i gang med en lederuddannelse på Århus Erhvervs Akademi, for at lære kunsten “at lede andre”. laver en del ekstern supervision, både i offentligt samt privat regi. Jeg har udviklet flere behandlingsprogrammer til undervisning og gruppeterapi, Disse programmer er implementeret med succes i flere arresthuse. Primær målgruppe er indsatte i alderen 18-50 år med mangfoldige udfordringer, herunder misbrug af enhver art, psykiatriske diagnoser, dobbeltdiagnoser og bandetilknytning. Har de seneste år fungeret som behandlingsleder for den ambulante personalegruppe som består af psykologer, psykoterapeuter og pædagoger. Er senest ansat som Souschef ved Egåhus, Blå Kors.

Belinda Sanati

Mental træner hos Lyngemetoden

Er Mental træner Lyngemetoden.

Uddannet hos CKU, Center for Kognitiv Udvikling ved Søren Lynge,

Master of Mental Training hos Rasmus Bagger.

Træning i psykologiske træning ved Psykolog Mette Holm.

Er tillært en bred vifte af de bedste værktøjer indenfor personlig udvikling.

Har en baggrund som indkøber i internationale virksomheder og har erfaring med bl.a. målsætning, stramme deadlines og kommunikation på tværs af virksomheden.

Har samtaler i Næstved, Ballerup og online.

Per Corneliussen

Uddannet kontorassistent med speciale i offentlig administration og HR.

Mental træner på Lyngemetodens ZOOM intro kursus. 

Ansvarlig for Lyngemetodens ugentlige supervisions ZOOM møder. 

Administrativ medarbejder på Lyngemetodens firmadomicil, herunder afholdelse af landsdækkende foredrag og daglig drift. 


Sofia Hjort

Mental Træner i Lyngemetoden

Har siden 2015 været selvstændig med egen klinik og hjulpet mennesker med stress og selvkærlighed via behandlinger, personlige samtaler og online-forløb. Tidligere erfaring:

18 år i telebranchen indenfor salg, indkøb og kundeservice.

Efter en længere stress-sygemelding og en personlig rejse ændrede Sofia sit liv 100 procent og blev selvstændig for at hjælpe andre til mere livsglæde.

Uddannelser:

Integrativ coach og terapeut hos Life Academy,

2014 Japansk Lifting behandler,

2014 Erhvervsmassør,

2015 Certificeret stresscoach,

2016 Master of Mental Training hos Rasmus Bagger,

2020 Certificering som Executive coach hos Rasmus Bagger

Har en bred vifte af de bedste værktøjer indenfor personlig udvikling og har selv gået vejen til et sundt mentalt helbred.

Har samtaler i Roskilde, Ballerup og online.
Birgitte Kongskov Leth

NGH-certificeret Hypnoterapeut, NLP Skolen Roskilde

Nada behandler v/Lars Wiinblad (Nada-Danmark)

SSA udd. på Sosu. skolen Greve.

NLP – Samtaleterapeut.NLP-Practitioner nov. 04. Master Practitioner dec. 06.

Censor på Life Academy København

Fuldtids selvstændig Leth-NLP, Mulighedscoaching. Købt ind som ekstern mentor i Roskilde og Lejre Kommune. §54 støtte Roskilde Kommune.

NLP Practitioner, NLP Samtaleterapi + Hypnose, ”Børn og Selvværd”,

Undervisningsmodul på NLP-skolen (formidling).

NGH-certificeret Hypnoterapeut

NADA behandler

EFT Practitioner/behandler

MATRIX-Reimprinting Practitioner/behandler

Chokrelease Master 

Ambassadør for Lyngemetoden

Tidligere folketingsmedlem og byrådsmedlem i Svendborg kommune, Dorthe Ullemose

Dorthe Ullemose udtaler: “Jeg mener kommunerne har brug for et tilbud hvor borgerne hurtigt kan blive hjulpet.

OECD skønner, at psykisk sygdom (herunder dårlig mental sundhed) koster det danske samfund årligt 110 milliarder kroner (Kilde: OECD 2018).

Ambassadør for Lyngemetoden og tidligere folketingsmedlem og byrådsmedlem i Svendborg kommune, Dorthe Ullemose, har en stor interesse i at fremme folks mentale sundhed og mindske den massive sygdomsbyrde i Danmark. Det gør hun igennem at hjælpe og vejlede kommunerne i, hvorledes kommunerne kan tilbyde borgerne Lyngemetoden, som et alternativ til psykologhjælp (hvor man typisk analyserer fortiden) eller psykiatrien (hvor man typisk kun tilbyder medicinsk behandling) 

 

Vores beregninger viser, at et menneske der er sygemeldt i to år med stress, angst eller depression nemt kan koste samfundet mere end 750.000 kr.

Med: 

  • 350.000 danskere der kæmper med angst. (Kilde: Sundhedsstyrelsen) 
  • 310.000 børn der vokser op med forældre med psykisk sygdomme, (Kilde: Psykiatrifonden). 
  • 150.000 ramt af depression ifølge Sundhedsstyrelsen (Kilde netdokter.dk) og 
  • 430.000 danskere der har symptomer på alvorlig stress hver dag (Kilde: Stressforeningen Danmark)

er det tid til en ny og mere effektiv psykologisk retning, som kan vende denne negative spiral.  

 

Lyngemetoden er et nyt psykologisk tilbud som:

  • Kan startes op fra dag til dag. 
  • Træner borgere i nye færdigheder gennem ny viden gennem fakta og forståelse.
  • Er et online "hjælp til selvhjælp´s program, med mulighed for telefonisk support eller LIVE samtaler efter behov. 


Dorthe Ullemose udtaler: “Det nytænkende i Lyngemetoden er, at det træner borgere i at se frem og dermed træner folk i, at fokusere på det de SELV kan ændre, frem for at analysere fortiden, som de ikke kan ÆNDRE.

Jeg er fascineret af, at Lyngemetoden er det modsatte af coaching, hvor man skal skal finde svaret.
Lyngemetoden har svaret, på hvordan man fremover skal handle, tænke og leve, for at undgå de tankerprocesser der skaber problemer, overtænkning, stress, angst og depression. Borgere trænes i at følge en specifik og struktureret opskrift.
 
Programmet behøver ikke at være for alle. Borgere vil stadig kunne få tilgang til læger samt psykiatrien og herigennem deres medicin. Det nye er at der tilbydes et alternativ for de borgere, der har en lyst og interesse i at arbejde med sig selv, gennem effektive mentale værktøjer”.
 
Folk lærer at forstå hvorfor smerter og problemer opstår - og hvordan folk undgår det.
 
Dorthe Ullemose udtaler: “Jeg mener kommunerne har brug for et tilbud Hvor borgerne hurtigt bliver hjulpet, så borgere i alle aldre, kan få løsninger til at mindske deres problemer. Det vil jeg gøre ved at tilbyde kommunerne Lyngemetoden, som et effektivt evidensbaseret træningssystem, til at træne borgere I at mestre udfordringer i livet”. 
 
Lyngemetoden er anbefalet af diverse eksperter og har skabt store unikke resultater, som kan spare borgeren mange mentale smerter og kommunerne for mange penge. 
 
Kontakt Dorthe Ullemose direkte på [email protected]
 

Lyngemetoden
DreamCenter
Ågerupvej 66
2750 Ballerup
Tlf. 70272526
[email protected]