Søren Lynge 

+ 4.500 foredrag 

+ 10 bøger 

Jeg har læst psykologi i 10 år, men jeg aner intet om sygdom eller diagnoser.

Til gengæld er jeg ekspert i mental sundhed. 

Jeg ved hvordan du bliver rask. 

Min onlinekursus, bøger og foredrag er bygget på mange års forskning, empirisk materiale og et livsværk, i kampen om at finde, formidle og træne dig i mentale værktøjer.

Værktøjer, der kan sætte dig fri fra mentale lidelser som overtænkning, mindreværd, bekymringer, usikkerhed, stress, angst eller depression.

Du vil snart blive bedre til at:

  • Sige fra og give slip, på ting der ikke bør være i dit dit liv
  • Give afkald på de tankeprocesser, der skaber problemer og lidelser 
  • Skabe ro og balance i tankerne.

Vores løsningsfokuserede værktøjer gør det spændende og sjovt at arbejde med dig selv og opnå overvældende resultater.

Tlf. 7027 2526.  Mail: [email protected]

Mere om Søren Lynge

Mental Træner, Foredragsholder, Forfatter og forsker i Positiv Psykologi.

Søren Lynge er centerchef på CKU, “Center for Kognitiv Udvikling”, der gennem 20 år har udviklet og samlet på evidensbaserede mentale værktøjer, som har vist sig at have stor effekt, når det kommer til at lave positive forandringer i menneskers liv.

CKU arbejder gennem “what works”-metoden og har haft over 500 personer igennem deres onlinekursus Lyngemetoden.

CKU påviste i 2014 at have knækket koden til negative tanker, gennem 50 test-personer, der gennem hver deres unikke måde havde oplevet et stærkt brud af deres negative tanker og en stærk forøgelse af deres positive tanker.

20 års erfaring er nu mundet ud i, at Søren Lynge lancerede “Lyngemetoden”.

Lyngemetoden træner og uddanner  mennesker i mentale færdigheder. Her bliver værktøjerne serveret gennem bøger, online-videoer, øvelser, livsstilssamtaler, kurser og foredrag.

Med en stærk dokumentationsstyrke har Lyngemetoden nu skabt en vej til mere personlig glæde, balance og succes for dem, der har været igennem forløbet.

Søren Lynge har udgivet 10 bøger om personlig udvikling og afholdt over 4.500 foredrag med konkrete evidensbaserede værktøjer til mere optimisme, vaner, arbejdsglæde og livskvalitet. Den karismatiske foredragsholder forstår at fange publikum i sine arrangementer, der gennemføres i højt humør, og hans engagement og energi kan ikke undgå at smitte af på hver eneste tilhører i salen.

“Vores mission er at styrke danskernes viden om positive tanker og om tankernes kraft til at gøre os raske og forøge vores livskvalitet”.

Det gør Søren Lynge blandet andet privat i praksis ved at holde juleaftener for fattige og ensomme.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.