Flere mennesker med problemer belaster samfundet

Fedme, stress, angst, depressiondiabetes, hjertekarsygdomme, KOL, hjerteflimmer, søvnapnø, for højt blodtryk, blodpropper

- og hvor konsekvensen ofte er store psykiske lidelser, handikaps, et massivt forbrug af medicin eller misbrug.

Psykisk sygdom er den største “sygdomsbyrde” vi har i Danmark, større end kræft og hjertekar-sygdomme

OECD skønner, at psykisk sygdom (herunder dårlig mental sundhed) koster det danske samfund 110 milliarder kroner årligt (Kilde: OECD 2018).

Resultat: 

 • 310.000 børn vokser op med forældre med psykisk sygdom. Kilde: Psykiatrifonden. 
 • 2.100.000 afhængig af offentlig forsørgelse, via førtidspension, dagpenge, kontanthjælp etc. Kilde: Finansministeriet.
 • 350.000 danskere kæmper med angst. Kilde: Sundhedsstyrelsen
 • 500.000 danskere bliver ramt af en svær depression i løbet af deres liv. Kilde: Psykiatrifonden og Netdoktor.dk
 • 150.000 ramt af depression ifølge Sundhedsstyrelsen. Kilde: Netdoktor.dk
 • 75.000 kæmper med spiseforstyrrelser. Kilde: LMS, Landsforeningen mod spiseforstyrreelse.
 • Stress koster samfundet 14 milliarder kroner om året. Kilde: Stressforeningen Danmark.
 • 430.000 danskere har symptomer på alvorlig stress hver dag. Kilde: Stressforeningen Danmark.
 • Stress er en af de væsentligste kilder til sygdom i 2020. Kilde: WHO.

 

Jimmy har kostet os 744.000 kr.

Jimmy er en helt almindelig fyr fra Skovlunde. Han har været sygemeldt med stress og depression i to år.


Udgift:    

19.000 kr. Medicin.   

321.000 kr. Sygedagpenge. 

7.500 kr. Lægebesøg 50 stk.      

35.500 kr. Psykiater 14 gange, psykolog 20 gange.

21.000 kr. Sagsbehandling.   

130.000 kr. Ressourceforløb inkl. forvaltningsudgifter.    

210.000 kr. Manglende betaling til SKAT, på baggrund af manglende indtjening.   

744.000 kr. på 2 år. Statens udgifter og manglende indtægter.  


På trods af, at vi alle betalte 744.000 kr. til at hjælpe Jimmy, hjalp det ikke. Jimmy fik det værre og værre, idet psykologerne tvang Jimmy til at fokusere på fortidens smerter. Psykiateren tvang Jimmy til at spise piller. Lægen og sagsbehandleren opfordrede igen og igen Jimmy til at holde sig til planen. En plan som ikke virkede. 


Hvor mange Jimmyer tror du, at vi har i Danmark? 400.000? 

Den danske psykiatri er i en krise 

- for de problemer, psykiatrien var sat til at løse (de psykiske lidelser), er kun blevet værre og værre

Faktum er: 

 • Flere og flere bliver sygeliggjort gennem diagnoser og sygemeldinger
 • Flere og flere overgår til pilleafhængighed
 • Flere voldshandlinger 
 • Flere suicidale reaktioner
 • Flere vantrives 
 • Flere nye diagnoser
 • Eksplosiv udvikling af nye psykofarmakapræparater, der flittigt udskrives og bruges.


I Danmark diagnosticerer og medicinerer vi folk

I Lyngemetoden tilbyder vi folk nye færdigheder, så de ikke længere udvikler dysfunktionelle lidelser. 

Vi mener ikke folk er syge, vi mener folk har et livsstilsproblem.

For meget kaos i livet kan udløse problemer i psyken. Psykiske lidelser kan fremprovokeres af økonomiske kriser, følelsen af at være glemt, ignoreret, ubetydelig, ikke god nok, svigtet, mislykket kærlighed eller gennem uoverskuelige problemer som traumer, skyld eller skam.

For meget kaos i psyken udløser for alle store psykiske smerter. Man kan ikke længere administrere og mestre sine tanker og følelser, fordi uoverskuelige problemerne hober sig op og gør ondt - meget ondt. 

Problemer, som man ikke har løsninger og færdigheder til at kunne håndtere, kan udløse psykiske lidelser. Man får ondt i følelserne, og som forsvarsmekanisme ignorerer og undertrykker vi mange ophobede følelsesmæssige smerter. Mange ender med at slukke for følelserne og fortrænger derved smerterne. Til sidst mærker de ikke mere smerten (eller glæden ved livet).


Nogle kommer til at føle sig tomme eller forkerte, hvilket kan ende ud i en psykisk forstyrrelse. Krop-psyke forsvaret går i gang med at udvikle en masse krumspring og psykiske mærkværdigheder, som man ikke kan kobe med som eksempelvis: negative tankesæt, høren-stemmer, tvangstanker, misbrug, depression, skære i sig selv, OCD, spiseforstyrrelser og angst. 

Folk får problemer - og dermed skaber lidelse, fordi de ikke forstår, hvordan man undgår problemer 

Lyngemetoden ønsker at gøre op med myten om, at alvorlige psykiske sygdomme er kroniske eller på grund af  uheldig kemi -og derfor kun kan behandles med medicin.

Psykiske lidelser ("sygdom") har en årsag, der kan relateres direkte tilbage til:

Livsstilsproblemer
Kaos i følelseslivet

Undertrykte følelser
Undersocialisering 
Manglende personlige- og sociale færdigheder 


Lyngemetoden træner folk i nye færdigheder, så de forstår hvorfor smerter og problemer opstår - og hvordan vi undgår den adfærd. 

Vi træner folk i at forstå, at smerte er godt, for den viser hvor der er et problem. Vi har udviklet et træningssystem der udvikler folks færdigheder.

Vi træner folk i IKKE at DULME smerten men LØSE smerten. 

Jimmy koster ikke længere samfundet penge

Simple mentale værktøjer satte Jimmy fri fra stress, angst og depression

 

Lyngemetoden virker

Lyngemetoden giver overvældende resultater for over 97% af vores kunder. Lyngemetoden Norge og Danmark bruger Beck Depression Inventory-2 BDI-2 selvvurderingsskema og bygger på 120 respondenter.

 
 
 
 
 
 
 
 

Lyngemetoden er anbefalet af eksperter

Underviserer og etisk advisory board

Vi går nye veje

Det nytænkende i Lyngemetoden er blandt andet, at vi træner borgere i at se frem. Folk lærer at fokusere på det de SELV kan ændre, frem for at analysere fortiden, som de ikke ændre.

Tidligere folketingsmedlem og byrådsmedlem i Svendborg kommune, Dorthe Ullemose

“Jeg mener kommunerne har brug for et tilbud Hvor borgerne hurtigt bliver hjulpet, så borgere i alle aldre, kan få løsninger til at mindske deres problemer. Det vil jeg gøre ved at tilbyde kommunerne Lyngemetoden, som et effektivt evidensbaseret træningssystem, til at træne borgere I at mestre udfordringer i livet”. 
 
Lyngemetoden er anbefalet af diverse eksperter og har skabt store unikke resultater, som kan spare borgeren mange mentale smerter og kommunerne for mange penge. 
 
Kontakt Dorthe Ullemose direkte på [email protected]
Se mere om Dorthe her


Evidensbaseret program 

Når folk oplever psykiske lidelser anbefaler vi, at de fremover kan vælge to veje: 

 1. Den nuværende psykiatri, hvor man får stillet en diagnose og dermed får dokumenteret ens problem - med efterfølgende sygemelding og medicinsk behandling. 

 2. Eller Lyngemetoden, hvor folk arbejder med dig selv og udvikler deres færdigheder. 

   

 

Der er tid til en ny og mere effektiv psykologisk retning

Lyngemetoden er et nyt psykologisk tilbud der er kendetegnet ved:

 • Det kan startes op fra dag til dag. 
 • Det er træning i nye færdigheder gennem ny viden gennem fakta og forståelse.
 • Det er online hjælp til selvhjælp med mulighed for telefonisk support eller samtaler efter behov. 

Lyngemetoden har skabt store unikke resultater, som kan spare borgeren mange mentale smerter og kommunerne mange penge. 

Vi tilbyder kommuner fuldt program til op til 1 til 1000 borgere. 

Vi har instruktørteam klar til personlige samtaler og hotline service.

Simon Linde

"Det stod mellem en sygemelding eller en ny livsstil"

 

Josephine Jespersen

Et dysfunktionelt liv fyldt med vrede, vold og stoffer - blev forvandlet gennem nye færdigheder

 

Spørgsmål & Svar

Ja.
Alle vellykkede mennesker deler en stærk egenskab - Længslen efter et bedre liv og viljen til at lære nyt og forandre sig selv. Overvej hvad dine dårlige tanker og problemer har kostet dig. Er det vigtigt for dig at lære nyt og dermed skabe grobund for et bedre liv? 

Ja! Tilmeld mig en intro startsamtale her.

Lyngemetoden er et onlinekursus i sociale- og personlige færdigheder. Det er for dig som ønsker et effektivt og succesfuldt liv. Alle kan lære at ændre de tankeprocesser der skaber sygdom og lidelser. 

Vi vil på 7 måneder gerne træne dig i personlig udvikling. Du vil modtage en øvelse om ugen, som typisk varer 20 minutter at arbejde med. 
 
Træningsforløbet inkluderer: 
 • Livsstilssamtaler med din instruktør
 • Ugentlige videoøvelser   
 • Daglige Podcast 
 • Undervisningsmateriale i form af video lydbøger.
 
Modul 1 - fokus på egen indsats.
Nøglen til al forandring ligger i DIN evne, til at forstå hvad DU skal gøre anderledes. Dette vil du, gennem ny viden og træning, forstå og implementere i dit liv. Du vil opleve at al din dyrebare energi, vil generere store resultater og dermed opnå en mere berigende tilværelse. Du vil opleve en ny følelse af selvkontrol, fordi du ved hvad det kræver af DIG, at give slip på ting der ikke bør være i dit liv. Lyngemetoden gør det simpelt, spændende og ligetil, du skal blot følge opskriften. 
 
 
Modul 2 - Give slip 
Alle mennesker bruger 80% af deres mentale resurser, på tanker der ikke skaber værdi eller resultater. Derfor er det afgørende for dine kommende mål at lære at give slip. I modul to vil du blive trænet i de færdigheder, der skal hjælpe dig med at give SLIP, på alt det der ikke bør være i dit liv og i dine tanker. Du vil opleve en enorm følelse af frihed og lettelse, når rygsækken tømmes, for alt hvad der ikke bør være i dit liv. 
 
 
Modul 3 - Ændre fokus 
Alt for mange mennesker spilder deres energi på at fokusere, på ting der ikke gavner dem eller ting de ikke kan ændre. Derfor er det vigtigt, at DU træner dig selv i at ændre fokus. 
Når du lærer at ændre fokus, vil du fremover ikke spilde din tid. Gevinsten ved at bruge din energi hvor det gavner, vil skabe større og bedre resultater. Det vil skabe en indre glæde, der kun er afhængig af dig og ingen andre. 
 
Modul 4 - Positiv grundindstilling 
For opnå et positivt liv, er din grundlæggende indstilling afgørende for din livskvalitet, derfor træner vi dig i redskaber, der sikrer dig en positiv grundindstilling. Dit syn på dig selv og verden vil ændre sig. Du vil opleve at din selvkærlighed og tro på dig selv vil vokse. Når din grundindstilling ændrer sig, vil alle kunne mærke og se din positive forandring.
 
Modul 5 - selvdisciplin 
Grundfundamentet for al vellykket handling er selvdisciplin, derfor er modul fem særlig vigtig at træne. 
Selvdisciplin er bygget på aktive handlinger, som er forudsætningen for alle stærke resultater i dit liv. Derfor er det vigtigt at træne netop denne færdighed og få implementeret planlagt selvdisciplin. Du vil føle dig stolt af dig selv, når du effektivt kan omsætte tanker til handlinger, med dine nye værktøjer. 
 
Modul 6 - Løsningsfokuseret 
Fundamentet for et godt liv er, at DU SELV kan løse alle dine problemer, derfor trænes du i at være løsningsfokuseret. Du vil gennem løsningsfokuseret tænkning, være i stand til at fokusere på løsningen frem for problemet og derigennem få stærke resultater og skabe det liv du ønsker dig. Det vil give dig en følelse af lykke, når du har redskaberne til SELV, at kunne løse alle dine problemer.  
 
Modul 7 - Besidde sociale færdigheder 
For at opnå succes på alle niveauer af dit liv, er det en forudsætning, at du besidder stærke sociale færdigheder. Det giver dig mulighed for at være dig selv i alle sammenhæng. Du vil ikke længere tillade andre mennesker at kontrollere dine tanker og følelser. Du vil blive bedre til at kommunikere og strukturere alle aspekter i dit liv. Du vil ikke længere tillade udefrakommende trusler, at frastjæle din energi, hvilket vil skabe harmoni for dig i alle sammenhænge. 

Kommunen betaler for den eller en mængde mennesker. Der kan betales for fuldt program eller betales per måned. 

Nye principper, leveregler og færdigheder. De vil trænes i hvad succesfulde mennesker gør, og hvorledes de kan lære at lave det samme. 

Efter betaling vil der hver uge være en reflektionsøvelse, som man skal bruge 20 minutter på HVER uge. Øvelserne træner folk i nye færdigheder. Øvelserne skal printes ud, så man HVER dag tænker over vores principper og viden.

Hertil vil der være inspirationsvideoer.

Hertil får alle en gratis kode til APP med 365 kognitive motivationsbeskeder. 

E-learning programmet på computeren tager ca. 20 minutter hver uge. Men øvelsen skal man reflektere over i hele ugen.

APPen skal du lytte til 3 minutter hver dag.

Er der tilvalgt samtaler tager de 50 min per samtale.

Lyngemetoden har base i Aalborg, Århus, Odense, Kolding og Ballerup.

Alle samtaler tilbydes også via Skype / Facetime.

Vores hovedomicil ligger på Ågerupvej 66 i Ballerup

JA, følg programmet i alle 7 måneder og se og mærk, hvorledes dit liv vil opnå nye højder. Det er dog på betingelse af, at du får lavet alle opgaverne og følger vores vejledning igennem forløbet.

Download gratis vores APP på Google Play eller APP Store. Den hedder Lyngemetoden. Den er gratis at downloade. APPen er gratis for alle i 10 dage. Men alle der køber Lyngemetoden får alle 365 Podcast GRATIS - en til hver dag i et år.

To minutter efter du har købt Lyngemetoden, vil du i online programmet modtage en gratis kode til din APP.

Klik på Faneblad nummer to (Podcast) og tryk på den grønne firkant. Udfyld selvvalgt navn og din mail og skriv din rabatkode. Så har du hermed sparet 900 kr.

Lyngemetoden er bygget op på en e-learings platform, faktisk verdens største. Her vil du fra din telefon, iPad eller computer, kunne logge dig ind HVER uge og få en nye videoøvelser HVER uge.

Hver videoøvelse giver dig ny viden, i hvordan din hjerne fungerer og hvad du præcis skal gøre, for at få et liv med succes og uden problemer.

Alle uge øvelser består af 2 A4 sider PDF og en videoforklaring.

Du skal printe øvelserne ud og besvare alle spørgsmål. Herefter skal du sende dem ind til os.

Derudover er der flere hundrede inspirationsvideoer tilgængelig på hjemmesiden.

For at få den fulde effekt af Lyngemetoden, skal du være hos os i 7 måneder. Du kan opsige forløbet når det passer dig og før tid, MEN MEN MEN alle mennesker falder blot tilbage til de gamle vaner - netop derfor er det VIGTIGT, at du for din egen skyld forbliver i programmet, hvis du ønsker den maksimale effekt.

Ønsker borgeren at forsætte er der ingen binding og programmet stopper. 

Vores instruktører er trænet i at udfordre og følge menneskers proces. Det er en god ide for at få det maksimale ud af alle værktøjerne.

Samtalerne vil foregå via Skype / FaceTime eller i et fast lokale i byen.

Man aftaler ny tid fra gang til gang.

 

Alle der køber Lyngemetoden får Søren Lynges bogpakke.

Alle kan berige sig med vores foredrag ved at tilmelde sig via www.billetto.dk 

Det er forskelligt fra kommune til kommune

Alle der ønsker effektiv personlig udvikling og alle der kæmper med tanker der ikke gør dig godt.

Lyngemetoden 
DreamCenter
Ågerupvej 66
2750 Ballerup
Tlf. 7027 2526
[email protected]

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.