Flere mennesker med problemer belaster samfundet

Fedme, stress, angst, depressiondiabetes, hjertekarsygdomme, KOL, hjerteflimmer, søvnapnø, for højt blodtryk, blodpropper

- og hvor konsekvensen ofte er store psykiske lidelser, handikaps, et massivt forbrug af medicin eller misbrug.
KONTAKT OS FOR FØRSTE SAMTALE

Psykisk sygdom er den største “sygdomsbyrde” vi har i Danmark, større end kræft og hjertekar-sygdomme

OECD skønner, at psykisk sygdom (herunder dårlig mental sundhed) koster det danske samfund 110 milliarder kroner årligt (Kilde: OECD 2018).

Resultat: 

 • 310.000 børn vokser op med forældre med psykisk sygdom. Kilde: Psykiatrifonden. 
 • 2.100.000 afhængig af offentlig forsørgelse, via førtidspension, dagpenge, kontanthjælp etc. Kilde: Finansministeriet.
 • 350.000 danskere kæmper med angst. Kilde: Sundhedsstyrelsen
 • 500.000 danskere bliver ramt af en svær depression i løbet af deres liv. Kilde: Psykiatrifonden og Netdoktor.dk
 • 150.000 ramt af depression ifølge Sundhedsstyrelsen. Kilde: Netdoktor.dk
 • 75.000 kæmper med spiseforstyrrelser. Kilde: LMS, Landsforeningen mod spiseforstyrreelse.
 • Stress koster samfundet 14 milliarder kroner om året. Kilde: Stressforeningen Danmark.
 • 430.000 danskere har symptomer på alvorlig stress hver dag. Kilde: Stressforeningen Danmark.
 • Stress er en af de væsentligste kilder til sygdom i 2020. Kilde: WHO.

 

Jimmy har kostet os 744.000 kr.

Jimmy er en helt almindelig fyr fra Skovlunde. Han har været sygemeldt med stress og depression i to år.


Udgift:    

19.000 kr. Medicin.   

321.000 kr. Sygedagpenge. 

7.500 kr. Lægebesøg 50 stk.      

35.500 kr. Psykiater 14 gange, psykolog 20 gange.

21.000 kr. Sagsbehandling.   

130.000 kr. Ressourceforløb inkl. forvaltningsudgifter.    

210.000 kr. Manglende betaling til SKAT, på baggrund af manglende indtjening.   

744.000 kr. på 2 år. Statens udgifter og manglende indtægter.  


På trods af, at vi alle betalte 744.000 kr. til at hjælpe Jimmy, hjalp det ikke. Jimmy fik det værre og værre, idet psykologerne tvang Jimmy til at fokusere på fortidens smerter. Psykiateren tvang Jimmy til at spise piller. Lægen og sagsbehandleren opfordrede igen og igen Jimmy til at holde sig til planen. En plan som ikke virkede. 


Hvor mange Jimmyer tror du, at vi har i Danmark? 400.000? 

Jimmy koster ikke længere samfundet penge

Simple mentale værktøjer satte Jimmy fri fra stress, angst og depression

 

Tid til en ny og mere effektiv psykologisk retning?

Bestil jeres første samtale med os og download vores brochure med mere information.

Lyngemetoden virker

Lyngemetoden giver overvældende resultater for over 97% af vores kunder. Lyngemetoden Norge og Danmark bruger Beck Depression Inventory-2 BDI-2 selvvurderingsskema og bygger på 120 respondenter.

 
 
 
 
 
 
 
 

Den danske psykiatri er i en krise 

- for de problemer, psykiatrien var sat til at løse (de psykiske lidelser), er kun blevet værre og værre

Faktum er: 

 • Flere og flere bliver sygeliggjort gennem diagnoser og sygemeldinger
 • Flere og flere overgår til pilleafhængighed
 • Flere voldshandlinger 
 • Flere suicidale reaktioner
 • Flere vantrives 
 • Flere nye diagnoser
 • Eksplosiv udvikling af nye psykofarmakapræparater, der flittigt udskrives og bruges.


I Danmark diagnosticerer og medicinerer vi folk

I Lyngemetoden tilbyder vi folk nye færdigheder, så de ikke længere udvikler dysfunktionelle lidelser. 

Vi mener ikke folk er syge, vi mener folk har et livsstilsproblem.

For meget kaos i livet kan udløse problemer i psyken. Psykiske lidelser kan fremprovokeres af økonomiske kriser, følelsen af at være glemt, ignoreret, ubetydelig, ikke god nok, svigtet, mislykket kærlighed eller gennem uoverskuelige problemer som traumer, skyld eller skam.

For meget kaos i psyken udløser for alle store psykiske smerter. Man kan ikke længere administrere og mestre sine tanker og følelser, fordi uoverskuelige problemerne hober sig op og gør ondt - meget ondt. 

Problemer, som man ikke har løsninger og færdigheder til at kunne håndtere, kan udløse psykiske lidelser. Man får ondt i følelserne, og som forsvarsmekanisme ignorerer og undertrykker vi mange ophobede følelsesmæssige smerter. Mange ender med at slukke for følelserne og fortrænger derved smerterne. Til sidst mærker de ikke mere smerten (eller glæden ved livet).


Nogle kommer til at føle sig tomme eller forkerte, hvilket kan ende ud i en psykisk forstyrrelse. Krop-psyke forsvaret går i gang med at udvikle en masse krumspring og psykiske mærkværdigheder, som man ikke kan kobe med som eksempelvis: negative tankesæt, høren-stemmer, tvangstanker, misbrug, depression, skære i sig selv, OCD, spiseforstyrrelser og angst. 

Folk får problemer - og dermed skaber lidelse, fordi de ikke forstår, hvordan man undgår problemer 

Lyngemetoden ønsker at gøre op med myten om, at alvorlige psykiske sygdomme er kroniske eller på grund af  uheldig kemi -og derfor kun kan behandles med medicin.

Psykiske lidelser ("sygdom") har en årsag, der kan relateres direkte tilbage til:

Livsstilsproblemer
Kaos i følelseslivet

Undertrykte følelser
Undersocialisering 
Manglende personlige- og sociale færdigheder 


Lyngemetoden træner folk i nye færdigheder, så de forstår hvorfor smerter og problemer opstår - og hvordan vi undgår den adfærd. 

Vi træner folk i at forstå, at smerte er godt, for den viser hvor der er et problem. Vi har udviklet et træningssystem der udvikler folks færdigheder.

Vi træner folk i IKKE at DULME smerten men LØSE smerten. 

Download vores brochure

Lyngemetoden er for borgere, der ønsker at vide, hvad de præcis kan gøre anderledes når de oplever tunge problemer og psykisk mistrivsel. Læs mere i vores brochure her

Lyngemetoden er anbefalet af eksperter

Underviserer og etisk advisory board

Vi går nye veje

Det nytænkende i Lyngemetoden er blandt andet, at vi træner borgere i at se frem. Folk lærer at fokusere på det de SELV kan ændre, frem for at analysere fortiden, som de ikke ændre.

Tidligere folketingsmedlem og byrådsmedlem i Svendborg kommune, Dorthe Ullemose

“Jeg mener kommunerne har brug for et tilbud Hvor borgerne hurtigt bliver hjulpet, så borgere i alle aldre, kan få løsninger til at mindske deres problemer. Det vil jeg gøre ved at tilbyde kommunerne Lyngemetoden, som et effektivt evidensbaseret træningssystem, til at træne borgere I at mestre udfordringer i livet”. 
 
Lyngemetoden er anbefalet af diverse eksperter og har skabt store unikke resultater, som kan spare borgeren mange mentale smerter og kommunerne for mange penge. 
 
Kontakt Dorthe Ullemose direkte på [email protected]
Se mere om Dorthe her

Der er tid til en ny og mere effektiv psykologisk retning

Lyngemetoden er et nyt psykologisk tilbud der er kendetegnet ved:

 • Det kan startes op fra dag til dag. 
 • Det er træning i nye færdigheder gennem ny viden gennem fakta og forståelse.
 • Det er online hjælp til selvhjælp med mulighed for telefonisk support eller samtaler efter behov. 

Lyngemetoden har skabt store unikke resultater, som kan spare borgeren mange mentale smerter og kommunerne mange penge. 

Vi tilbyder kommuner fuldt program til op til 1 til 1000 borgere. 

Vi har instruktørteam klar til personlige samtaler og hotline service.

Simon Linde

"Det stod mellem en sygemelding eller en ny livsstil"

 

Josephine Jespersen

Et dysfunktionelt liv fyldt med vrede, vold og stoffer - blev forvandlet gennem nye færdigheder

 

Lyngemetoden 
DreamCenter
Ågerupvej 66
2750 Ballerup
Tlf. 7027 2526
[email protected]

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.