Personale-lyngemetoden

Mød holdet bag lyngemetoden

Lyngemetoden er et struktureret træningsprogram i personlige- og sociale færdigheder. Mød vores dygtige undervisere og instruktører her.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
about-me-profile

TEAM LYNGEMETODEN

Sig hej til vores undervisere og instruktører

Ambassadør for Lyngemetoden

Tidligere folketingsmedlem og byrådsmedlem i Svendborg kommune, Dorthe Ullemose

Dorthe, har en stor interesse i at fremme folks mentale sundhed og mindske den massive sygdomsbyrde i Danmark. Det gør hun igennem at hjælpe og vejlede kommunerne i, hvorledes kommunerne kan tilbyde borgerne Lyngemetoden, som et alternativ til psykologhjælp (hvor man typisk analyserer fortiden) eller psykiatrien (hvor man typisk kun tilbyder medicinsk behandling)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
stock-full-hd-10
about-us-01

Hvad betyder Lyngemetoden for kommunerne?

Den store mellemregning

Vores beregninger viser, at et menneske der er sygemeldt i to år med stress, angst eller depression nemt kan koste samfundet mere end 750.000 kr.

350.000 danskere der kæmper med angst. (Kilde: Sundhedsstyrelsen)
310.000 børn der vokser op med forældre med psykisk sygdomme, (Kilde: Psykiatrifonden).
150.000 ramt af depression ifølge Sundhedsstyrelsen (Kilde netdokter.dk) og
430.000 danskere der har symptomer på alvorlig stress hver dag (Kilde: Stressforeningen Danmark)
er det tid til en ny og mere effektiv psykologisk retning, som kan vende denne negative spiral.

 

Lyngemetoden er et nyt psykologisk tilbud

Lyngemetoden kan startes op fra dag til dag.
Lyngemetoden træner borgere i nye færdigheder gennem ny viden gennem fakta og forståelse.
Lyngemetoden er et online "hjælp til selvhjælp´s program, med mulighed for telefonisk support eller LIVE samtaler efter behov.

Dorthe Ullemose udtaler: “Det nytænkende i Lyngemetoden er, at det træner borgere i at se frem og dermed træner folk i, at fokusere på det de SELV kan ændre, frem for at analysere fortiden, som de ikke kan ÆNDRE.

Jeg er fascineret af, at Lyngemetoden er det modsatte af coaching, hvor man skal skal finde svaret.
Lyngemetoden har svaret, på hvordan man fremover skal handle, tænke og leve, for at undgå de tankerprocesser der skaber problemer, overtænkning, stress, angst og depression. Borgere trænes i at følge en specifik og struktureret opskrift.

Programmet behøver ikke at være for alle. Borgere vil stadig kunne få tilgang til læger samt psykiatrien og herigennem deres medicin. Det nye er at der tilbydes et alternativ for de borgere, der har en lyst og interesse i at arbejde med sig selv, gennem effektive mentale værktøjer”.

Folk lærer at forstå hvorfor smerter og problemer opstår - og hvordan folk undgår det.

Dorthe Ullemose fortsætter, “Jeg mener kommunerne har brug for et tilbud Hvor borgerne hurtigt bliver hjulpet, så borgere i alle aldre, kan få løsninger til at mindske deres problemer. Det vil jeg gøre ved at tilbyde kommunerne Lyngemetoden, som et effektivt evidensbaseret træningssystem, til at træne borgere I at mestre udfordringer i livet”.

Lyngemetoden er anbefalet af diverse eksperter og har skabt store unikke resultater, som kan spare borgeren mange mentale smerter og kommunerne for mange penge.

Kontakt Dorthe Ullemose direkte på [email protected]

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.