ALT OM LYNGEMETODEN

Søren Lynge
Personale
Foredrag
Bøger
 

Søren Lynge 

+ 4.500 foredrag 

+ 10 bøger 

Jeg har læst psykologi i 10 år, men jeg aner intet om sygdom eller diagnoser.

Til gengæld er jeg ekspert i mental sundhed. 

Jeg ved hvordan du bliver rask. 

Min onlinekursus, bøger og foredrag er bygget på mange års forskning, empirisk materiale og et livsværk, i kampen om at finde, formidle og træne dig i mentale værktøjer.

Hvad er Lyngemetoden?

Hvad er Lyngemetoden
Hvad gør Lyngemetoden?

Foredrag m. Søren Lynge

Lyngemetoden – den lange historie

Lyngemetoden er bygget på metakognitiv terapi. Det er en evidensbaseret terapiform, der bygger på den grundantagelse, at psykisk lidelse opstår på baggrund af overdreven opmærksomhed på tanker, bekymringer, frygt og negative følelser.
 
I 2012 opfandt Søren Lynge en ny metode, der træner folk i, hvad de selv kan gøre anderledes, når de oplever tunge problemer og psykisk mistrivsel som overtænkning og bekymringer, stress, angst eller depression. 
 
Metoden fremmer folks psykiske robusthed ved at udvikle stærke personlige og sociale færdigheder, som gennemgås, trænes og praktiseres. 
 
Siden 1996 har vi analyseret mennesker og deres årsager til problemer og mistrivsel. Vores undersøgelser og indsigter viste, at vi mennesker ikke har et uanede antal problemer, men tvært imod oftest kæmper med de samme type problemer.
 
De typiske problemer, som hovedparten af alle mennesker kæmper med, er: Følelsen af svigt, mindreværd, stress, overtænkning, angst – og fælles for mange er, at disse problemer vækker følelser som skuffelse, tristhed, opgivenhed, udmattelse eller vrede.
 
Vi opdagede at 95% af menneskers problemer kunne undgås, hvis vi udviklede folks evner til at forstå, hvordan disse problemer opstår, og hvordan man undgår dem.
 
Det er sidenhen blevet til Lyngemetoden – et træningsforløb, hvor du udvikler 12 nye færdigheder.
 

Hvad får man ud af Lyngemetoden?

Du vil modtage struktureret viden og nye mestringsstrategier. Med andre ord: Du lærer at undgå hovedparten af de problemer der førhen har drænet din energi.
 
Og du lærer at give slip på overtænkning, bekymringer, stress, angst og andre livsstilsproblemer.
 
Lyngemetoden er den eneste af sin slags i verden. Du kan sagtens finde andre virksomheder, der kan afhjælpe din stress, angst eller depression. Men ingen, der går bagom problemet og dermed fjerner problemkilden, som oftest er vores egen livsstil.
 
I Lyngemetoden er der ikke fokus på indholdet af dine tanker, men du lærer i stedet at forholde dig til dine livsstilsproblemer og de tanker der hører med på en ny og mere hensigtsmæssig måde.
 

Du får 12 nye færdigheder

Gennem Lyngemetoden vil du tilegne dig specielle evner bestående af en unik viden og nye livsprincipper, som vil gøre dig robust og mental stræk. Vores resultater viser, at op til 95 % af dine problemer vil blive løst ved at besidde Lyngemetodens 12 unikke færdigheder.
 
Alt vores viden har vi samlet på en online platform www.lyngemetoden.dk.
 
Her vil du modtage vores mentale værktøjer, der gør det let, spændende og sjovt at arbejde med sig selv. Du får ugentlige øvelser, videoer, daglige podcasts og lydbøger.
 
Metoden giver dig en opskrift på, hvad du skal gøre anderledes. Helt konkret. Det er nemt, og alle kan finde ud af det. 
 
Det vil munde ud i nye værdier og principper, som du skal handle på og efterleve.
 
Ved at gennemføre dette forløb vil du få indsigt i, hvilken livsstil der skaber problemer, og hvordan du undgår den. Du vil lære, hvilke slags tanker der skaber irritationer, stress og uro, og hvordan du intelligent kan undgå disse tankeprocesser.
 
Hertil vil du blive personligt fulgt op gennem supervision og samtaler, så vi kan sikre os, at du får implementere vores livsprincipper og dermed mindsker dine problemer. 

 

Du vil lære at:
 
1. Målrette fokus på din egen indsats og udvikling.
 
2. Give slip på ting, der ikke bør være i dine tanker og liv.
 
3. Ændre mental fokus gennem kognitiv fleksibilitet
 
4. Bibeholde en positiv grundindstilling
 
5. Planlage selvdisciplin
 
6. Gå i løsningsfokuseret tænkning
 
7. Besidde stærke sociale færdigheder
 
8. Tænk rationelt og ikke være styret at følelser
 
9. Kommunikere velovervejet og intelligent
 
10. Bruge din energi kun dér, hvor du skaber resultater
 
11. Løse alle problemer, inden de opstår
 
12. Have realistiske forventninger.
Med dine 12 nye færdigheder vil du være i stand til at modstå de tanker og den livsstil, der frastjæler din energi. Og du får også:
 
● bedre nattesøvn
 
● større livskvalitet
 
● Mindre anspændthed 
 
● Mere energi og overskud
 
● Et liv uden uhensigtsmæssig stress
 
● Intelligent kommunikation uden overtænkning.
 
 
Glæd dig til at:
 
- grine mere
 
- blive en bedre ven, partner og kollega
 
- udrette mere og skabe større og bedre resultater.
Se vores forløb her