Hvem er vi? Hvad er Lyngemetoden?

 

Søren Lynge

Ekspert i positiv Psykologi og Mental Sundhed. Grundlægger og udvikler af Lyngemetoden. Mental Træner, Foredragsholder, Forfatter og forsker i Positiv Psykologi, Centerchef på CKU, “Center for Kognitiv Udvikling”
 
Ud over at være udvikler og mentaltræner i Lyngemetoden, så skriver Søren også bøger og har skrevet flere bestsellers, Søren har skrevet over 10 bøger , E-kurser m.m og er samtidig foredragsholder med efterhånden +4500 foredrag på sit CV.
 
Søren er Centerchef ved CKU - og står for den daglige drift, herunder også Lyngemetoden, der består af et team af ansatte, der med forskellige ekspertise områder er Team Lyngemetoden, ud over teamet så er der tilknyttet instruktører, der underviser i Lyngemetoden.
 
Mere om Søren Lynge

Foredrag

Du kan læse mere om det meget roste foredag "Overtænker du?"

Samt info om priser og booking

Se mere her

Bøger

Du kan se mere info om bøger, andre produkter og priser 

 

Se vores bøger m.m.

Personale

 Du kan se og læse mere om Team Lyngemetoden på denne side

 

Se Personalet

Lyngemetodens historie

I 2012 opfandt Søren Lynge en ny type psykologi, der træner folk i at forstå, hvad de præcis selv kan gøre anderledes, når de oplever tunge problemer og psykisk mistrivsel som overtænkning og bekymringer, stress, angst eller depression. 
Metoden fremmer folks psykiske robusthed, ved at udvikle stærke personlige og sociale færdigheder, som gennemgås, trænes og praktiseres.  
Hvad er Lyngemetoden?

Hvad er Lyngemetoden
Hvad gør Lyngemetoden?

Foredrag m. Søren Lynge

Lyngemetoden

Lyngemetoden er bygget på metakognitiv terapi, som er en evidensbaseret terapiform, der bygger på den grundantagelse, at psykisk lidelse opstår på baggrund af overdreven opmærksomhed på tanker, bekymringer, frygt og negative følelser.
 
Siden 1996 har vi analyseret mennesker og deres årsager til problemer og mistrivsel. Vores forskning viste, at vi mennesker ikke har et uanede antal problemer, men tvært imod oftest kæmper med de samme type problemer.
Typiske problemer hovedparten af alle mennesker kæmper med kunne være, følelsen af svigt, mindreværd, stress, overtænkning, angst - og fælles for mange er at disse problemer er, at de oftest vækker følelser frem som opgivenhed, skuffelse, tristhed, udmattelse eller vrede.
 
Vi opdagede at 95% af menneskers problemer kunne undgås, hvis vi udviklede folks evner til at forstå hvordan disse problemer opstår og hvordan man undgår dem.
 
Det er sidenhen blevet til Lyngemetoden - et træningssystem hvor du gennem viden, forståelse og praktisk træning udvikler 12 færdigheder, som vil forudsage, at du kan undgå hovedparten af de problemer der førhen har drænet din energi.
 
Lyngemetoden er det eneste af sin slags i verden. Du kan sagtens finde andre virksomheder der kan afhjælpe din stress, angst eller depression. Men ingen virksomheder der går bagom problemet og dermed fjerner problemkilden, som oftest er vores egen livsstil.
 
I Lyngemetoden er der ikke fokus på indholdet af dine tanker, men du lærer i stedet at forholde dig til dine livsstilsproblemer og de tanker der hører med på en ny og mere hensigtsmæssig måde.
 
Gennem Lyngemetoden vil du tilegne dig specielle evner bestående af en unik viden og nye livsprincipper som vil gøre dig robust og mental stræk. Vores forskningen viser, at op til 95% af dine problemer vil blive løst ved at besidde Lyngemetodens 12 unikke færdigheder.
 
Alt vores viden har vi samlet på en online platform www.lyngemetoden.dk hvor du vil modtage vores mentale værktøjer, serveret gennem ugentlige øvelser, videoer, daglige Podcasts og lydbøger.
 
Metoden giver dig en opskrift bestående af en ny unik viden du skal forstå. Det vil munde ud i nye værdier og principper som du skal handle på og efterleve.
 
Ved at gennemføre dette forløb vil du få indsigt i, hvilken livsstil der skaber problemer og hvordan du undgår den. Du vil lære hvilke slags tanker der skaber irritationer, stress og uro og hvordan du intelligent kan undgå disse tankeprocesser.
 
Hertil vil du blive personligt fulgt op gennem supervision og samtaler, så vi kan sikre os, at du får implementere vores livsprincipper og dermed mindsker dine problemer. 
Du vil blive bedre til:
 
1. Havde målrettet fokus på egen indsats og udvikling.
 
2. At give slip på ting der ikke bør være i dine tanker og liv.
 
3. At ændre mental fokus gennem kognitiv fleksibilitet
 
4. At bibeholde en positiv grundindstilling
 
5. At planlage selvdisciplin
 
6. At være i løsningsfokuseret tænkning,
 
7. At besidde stærke sociale færdigheder
 
8. At være rationelt tænkende og ikke være styret at følelser
 
9. At kommunikere velovervejet og intelligent
 
10. Kun bruge din energi hvor du skaber resultater
 
11. At løse alle problemer inden de opstår
 
12. At have realistiske forventninger
Med disse 12 færdigheder vil du være i stand til at modstå de tankeprocesser og den livsstil der holder dig tilbage gennem lidelser og problemer - Efterlever du Lyngemetoden livsprincipper vil du undgå:
 
-dårligt humør
 
- stress, angst og depression
 
- dårlig nattesøvn
 
- problemer.
 
Samt udvikle evnen til at bruge din dyrebare energi og talent optimalt og dermed skabe stærke resultater på alle områder af dit liv.
 
Glæd dig til at:
 
- grine mere
 
- blive en bedre ven, partner og kollega,
 
- udrette mere og skabe større og bedre resultater
 
- Få mere glæde i livet, mere trivsel, større livskvalitet og mere overskud generelt.
Forløb i Lyngemetoden