Hvad er stress og hvorfor får man stress?

Picture of Skrevet af Søren Lynge

Skrevet af Søren Lynge

Grundlægger og udvikler af Lyngemetoden. Mental Træner, Foredragsholder, Forfatter og forsker i Positiv Psykologi.

Bliv klogere på hvad stress er

Stress udvikler sig langsomt på grund af for mange tanker, som er ude af kontrol. Mange sygdomme er kendetegnede ved, at ukontrollable tanker har sat kroppen i alarmberedskab. Tankerne styrer og regulerer dit centralnervesystem. Derfor er måden, du tænker på, afgørende for din krops sundhed. 

Stress kommer kun på grund af en ting – bekymringer. Bekymringer er eksistensgrundlaget for stress, og stress består af angst:

– Angst for ikke at være tilstrækkelig.

– Angst for ikke at være god nok.

– Angst for hvad andre tænker.

– Angst for ikke at kunne nå det osv. 

 

Hvorfor får man stress?

Alle mennesker oplever en vis grad af stress, men for nogle kan tankerne løbe af med dem, da de ikke ved eller er blevet trænet i, hvordan de kan styre og kontrollere deres tanker.

Det er vigtigt at forstå, at det er vores tanker, der er med til at skabe stress, og det handler ikke nødvendigvis om at have for meget arbejde, som mange tror.

En tanke i sig selv er ikke farlig, men den kan blive det, hvis vi behandler den på en uhensigtsmæssig måde. Hvis vi har en overdreven fokus på alt det negative eller dårlige i vores liv, så gavner det hverken vores tanker eller vores krop.

Alle tanker er neutrale, indtil vi tilskriver dem en værdi eller betydning. Med andre ord bliver vi aldrig bekymrede over noget, som vi er ligeglade med, og vi kan heller ikke blive irriterede over noget, der ikke betyder noget for os. Vores tanker og følelser reagerer kun på det, som vi tillægger værdi. En tankes eksistensgrundlag afhænger af den tid, det fokus og den energi, vi investerer i den.

Flere og flere danskere oplever stress, men mange har aldrig lært, hvad stress er, hvad der forårsager stress, eller hvordan man kan mindske eller forebygge stress.

 

Årsager til stress

Vi lever i en tid, hvor mange er presset af både arbejde og privatliv. Mange vil gerne tilfredsstille og præstere, men har svært ved at overskue strukturen og overblikket. Og uden de rette mentale værktøjer, vil tankerne hurtigt komme ud af kontrol. 

Hvis vi ikke er disciplinerede over for de tanker, som vi giver værdi i forbindelse med udfordringer i arbejdslivet eller privatlivet, kan stress opstå. Når du ikke har den rette viden eller mister kontrollen over dine tanker, vil stress trives og skabe uro og spændinger både i hovedet og i kroppen.

Kortvarigt stress kan være et effektivt præstationsredskab og er ikke skadeligt. Derimod kan langvarigt stress gøre dig alvorligt syg. Forestil dig, at du holder en flaske vand ud i strakt arm. Det er ikke skadeligt, og vil ikke påvirke dig negativt på kort sigt, men på lang sigt vil det trætte dig, tage al din opmærksomhed og dræne al din energi og dermed være skadeligt. Kunsten er, at du lærer at give slip.

Vi kan dele årsagerne til stress op i to: de arbejdsrelaterede og de private.

Alle kan lære at leve et liv uden stress, men først skal vi lære, hvorfor stress opstår, og hvordan du undgår det. 

 

Årsager til arbejdsrelateret stress kan være:

For meget arbejde og pres

Manglende kompetencer

Svært ved at sige fra 

Manglende tid

For overansvarlig 

Ikke mulighed for udvikling

Skiftende arbejdstider

Manglende medbestemmelse

Manglende forventningsafstemning

Dårligt psykisk arbejdsmiljø

Fysisk overlast

Dårlige ansættelsesforhold

 

Årsager, der kan føres tilbage til privatlivet, kan typisk handle om:

Aftaler der udskydes 

Manglende struktur 

Manglende evne til at kommunikere intelligent 

Manglende evne til at løse problemer 

Problemer med børn eller i parforholdet

Udfordringer med nære relationer

Økonomiske problemer

Sygdom

Forventningsafstemning 

Hænger for længe i negative tanker og mønstre

Uvidenhed eller uvished

Får ikke givet slip eller sagt fra

Tænker for lidt på sig selv og egne behov 

 

Fakta om stress

Tal fra Stressforeningen Danmark viser, at stress er et alvorligt problem:

  • Stress er en af de væsentligste kilder til sygdom i 2020. Kilde: WHO
  • Op mod hver fjerde sygemelding skyldes dårligt psykisk arbejdsmiljø. Det svarer til 35.000 danskere, som hver dag er sygemeldte på grund af psykosociale faktorer.
  • Stress koster samfundet 14 milliarder kroner om året i form af sygedage, tidlige dødsfald og udgifter til sundhedsvæsnet, hvilket svarer til 40 millioner kroner om dagen. Kilde: Stressforeningen Danmark.
  • Stress er skyld i en million fraværsdage årligt, 30.000 hospitalsindlæggelser, 3.000 førtidspensionister, og 500.000 henvendelser i almen praksis hvert år.
  • 430.000 danskere har symptomer på alvorlig stress hver dag. Det svarer cirka til 12 % af befolkningen.

 

Har du brug for hjælp?

Afspejlingen over, hvad stress er, og hvorfor det påvirker os, er et vigtigt skridt mod at håndtere denne udfordrende tilstand. At forstå de underliggende årsager og mekanismer er afgørende, men det er kun begyndelsen. Hvis du ønsker at tage kontrol over din stress og lære konkrete teknikker til at håndtere den, er vores videokurser skræddersyet til netop dette formål. Gennem praktisk vejledning og dybdegående indsigter kan du begynde rejsen mod en mere afbalanceret tilværelse. Klik her for at udforske vores videokurser og tage det første skridt mod at genvinde roen i dit liv.

 

Hvad du kan gøre her og nu

Du kan læse:

Bogen “Overtænker du?” eller “Du er ikke fucked – du overtænker” 

 

Du kan lytte: 

Lyt til podcastserien “Mental Succes” 

Episode: Mental Succes / Gæst Anita Budde – 1 del

Episode: Mental Succes / Gæst Anita Budde – 2 del

Episode: Mental Succes / Gæst Jesper Holst

 

Du kan spørge en mentaltræner gratis: 

Gratis uforpligtende samtale.

 

Du kan se et foredrag om stress og mental sundhed:

Vi holder foredrag hver måned i alle storbyer i hele Danmark. Book her.

 

Bryd den negative spiral og start allerede i dag:

Få gratis mentale værktøjer helt uforpligtende på www.lyngemetoden.dk.

Andre indlæg

Hvad-er-bekymringer
Hvad er bekymringer og hvordan lærer du at mindske dem

Tanker styrer dit liv. De skaber alle resultater, og de skaber alle fiaskoer i dit liv. Bekymringer har skylden for millioner af diagnoser og elendigheder. Hertil kan man tilføje den mængde af energi, der går til spilde på grund af den menneskelige hjernens evne til at køre i selvsving. Heldigvis findes der mange forskellige løsninger på at komme i fuld kontrol over tankerne.

Ønsker du hjælp og sparring?

Vi vil hjælpe dig med at skabe forandring i dit liv gennem sparring, samtaler med din Mentaltræner og præsentation af mentale værktøjer.

Afspil video om Behandling mod angst

Få gratis mentale værktøjer